Kontakt

Kontaktné údaje

Tel. Kontakt
+421 36 / 6397 221
Adresa kancelárie
Tekovská 539, 935 34 Veľký Ďur
Náš email
pdvdur@pd-velkydur.sk