Služby

RASTLINNÁ VÝROBA

V rastlinnej výrobe sa zameriavame  na pestovanie hustosiatych obilnín vrátane ich množenia, kukurice na zrno,  zo strukovín je to hrach  zelený a žltý na potravinárske účely. Z olejnín repka olejná, slnečnica čierna a sója.

Tržné produkty  rastlinného pôvodu:

• Pšenica potravinárska
• Pšenica kŕmna
• Jačmeň ozimný kŕmny a sladovnícky
• Jačmeň jarný sladovnícky a kŕmny
• Kukurica na zrno
• Repka olejná
• Hrach zelený a žltý
• Slnečnica čierna prípadne pásikavá
• Sója fazuľová

Untitled-1

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA

Živočíšna výroba pozostáva z šlachtiteľského chovu ošípaných plemena  Biela ušľachtilá. Súčasťou chovu je aj úžitkový chov tohto plemena ošípanej.  Okrem jatočných ošípaných produkujeme aj odstavčatá na úžitkový chov a v rámci šlachtiteľského chovu  produkujeme plemenné  chovné prasničky a plemenné  chovné kančeky.

Tržné produkty živočíšneho pôvodu:

• Jatočné ošípané v priemernej váhe 120 kg
• odstavčatá  15-20 kg na úžitkový chov
• plemenné prasničky pripustené o váhe 130 kg
• plemenné kance s váhou 120 kg

Untitled-2

TECHNICKÉ SLUŽBY

Na prevádzkovanie výrobných odvetví slúžia technické služby vybavené traktormi rôznych výkonnostných tried vrátane pásového traktora CHalenger,   vysokoobjemových  prívesov, manipulátora dvoch nákladných vozidiel SCANIA, závesného náradia, pozberovej techniky vrátane sušiarenskej kapacity na zrniny. Mimo sezóny sa technika využíva aj v službách pre cudzích podľa možností.

IMG_0497_1