O nás

IMG_0562

Poľnohospodárske družstvo  Veľký Ďur vzniklo transformáciou pôvodného poľnohospodárskeho družstva v r. 1992. Nachádzame sa  v okrese Levice  ako krajná obec susediaca s okresom Nitra.  Družstvo hospodári v troch hlavných katastroch obcí Veľký Ďur, Lok a Horný Pial v podmienkach kukuričnej výrobnej  oblasti s priemernou nadmorskou výškou 220 m.  Hlavným výrobným zameraním je rastlinná výroba s kombináciou šľachtiteľského chovu ošípaných .